Unde ma adresez - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa UtileUnde ma adresez

Unde ma adresez

Primăria Sectorului 3:

 

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191 (sediul principal al Primăriei Sectorului 3)

Centrală: 021.318.03.23-28

Fax: 021.318.03.04

Emailrelatiipublice@primarie3.ro

 

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare (parter):

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30-16.30; joi: 8.30-18.30

 

Program de lucru - Biroul Relații cu Publicul pentru Serviciul Parcări:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

 

Program casierie: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

Adresă: Str. Sfânta Vineri nr. 32 (sediu principal Direcția Generală Impozite și Taxe Locale)

Centrală: 021.327.51.45

Program de lucru: luni, marți, miercuri, vineri: 8.30-16.30; joi: 8.30-18.30

 

Adresă: Str. Câmpia Libertății nr. 36 (punct de lucru Direcția Generală Impozite și Taxe Locale)

Program de lucru: luni, marți, miercuri, vineri: 8.30-16.30; joi: 8.30-18.30

 

Adresă: Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru Direcția Generală Impozite și Taxe Locale)

Program de lucru: luni, marți, miercuri, vineri: 8.30-16.30; joi: 8.30-18.30

 

Adresă: Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1 (sediu Direcția Generală de Poliție Locală)

 

Adresă: Șos. Mihai Bravu nr. 428, în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” (sediu al Primăriei Sectorului 3)

 

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Viceprimar

Elena Petrescu

021.318.03.23-28 

Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius Circa

021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

Arhitect şef

Robert Bașca

021.318.03.23-28

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Relații Consiliul Local

021.318.03.23-28 int. 145

consiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Autoritate Tutelară

021.318.03.23-28 int. 116

tutelara@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Consiliere și Îndrumare

021.318.03.23-28 int. 127

relatiipublice@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Presă

021.318.03.23-28 int. 110

presa@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Direcția Învățământ Cultură

Telefon Învățământ:

021.340.40.11 / 021.341.07.02 / 021.341.07.11  - int. 415

invatamant@primarie3.ro

Telefon Cultură: 021/3262767

cultura@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Administrare Piețe

adm.piete@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.340.40.11/021.341.07.11 int. 314

proprietari@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartimentul Fond Imobiliar

021.340.40.11/021.341.07.02/021.341.07.11 -  int. 312

spatiulocativ@primarie3.ro

Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 9.30-12.30

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Investiții, Lucrări Publice

021.318.03.23-28 int. 119

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.318.03.23-28 int. 190

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Direcția Administrarea Domeniului Public

domeniu.public@primarie3.ro

Intr. Odobești nr. 5-7

Serviciul Fond Funciar

021.318.03.23-28 int. 137

fondfunciar@primarie3.ro, patrimoniu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

Direcția Generală de Poliție Locală:

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Adrian Bratu

031.434.49.82 int. 101 - tel.

021.340.07.51 - fax

adrian.bratu@primarie3.ro

secretariat@politialocala3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Director general adjunct

 

031.434.49.82 int. 101 - tel.

021.340.07.51 - fax directoradj@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Ordine Publică

031.430.33.30 int. 128 ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Circulație pe Drumurile Publice

031.430.33.30 int. 134 circulatie@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Inspecție și Control

031.430.33.30 int. 104 inspectie.control@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Disciplina în Construcții

031.430.33.30 int. 105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 8.30-10.30; 15.00-16.00;

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Control Protecţia Mediului și Salubritate

031.430.33.30 int. 107 mediu.salubritate@primarie3.ro

Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri: 8.30-12.00

 

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Sesizări O.P.

031.430.33.30 int. 117

verificari.sesizari.op@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Dispecerat

021.9543 (non-stop) dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale:

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Petre Iulian Ilie

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Audiențe: Joi: 9.00-11.00

Str. Sfânta Vineri nr. 32 (sediul central)

Director general adjunct

Monica Ileana Costea

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice I

021.327.51.45 - tel.

0749.246.598 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice

021.327.51.45 - tel.

0749.213.820 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Inspecție Fiscală

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Administrare Fluxuri Electronice de Gestiune Fiscală, Plăți Electronice și Declarații On-line   

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Consiliere Fiscală și Strategii de Dezvoltare a Calității

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Calea Dudești nr. 191 str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.324.71.95 - tel.

0749.235.209 - tel. contact contribuabili

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Juridice

021.324.72.52 - tel.

021.327.51.44 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice I

021.324.45.01 - tel. 

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice II

021.324.71.94 - tel.

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Insolvență, Falimente și Stări Speciale PF și PJ

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Gestiune Monitorizare Venituri

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Informare Debite și Conformare Voluntară la Plată

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Analiză, Selectare, Introducere și Comunicare Amenzi

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Administrare Dosare Fiscale și Comunicare Informații Fiscale

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Monitorizarea Relației cu Contribuabilii și Cooperare Interinstituțională

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Direcții aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3:

 

Direcția de Evidența Persoanelor Sector 3:

Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Nicușor Armeanu

021.340.31.46 - tel.

021.340.31.47 - fax                     

021.319.27.70 (pentru Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție)

directiaevidenta3@gmail.com

Program de lucru cu publicul:

L-V: 8.30-10.30 (sediu administrativ)

L-V: 11.00-13.00 (Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție)

Str. Ion Țuculescu nr. 42

Serviciul Stare Civilă

021.318.03.09 - tel.

021.794.75.28 - fax

Program de lucru cu publicul:

L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Gărzi la decese:

sâmbăta, duminica și sărbătorile legale

10.00-13.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Transcrieri 

0759.993.138 - tel.

Program de lucru cu publicul: L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Corespondență

(certificate pierdute)

0759.990.326 - tel.0749.248.904 - tel.

Program de lucru cu publicul: L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Divorțuri

0759.993.134 - tel.

Program de lucru cu publicul:

L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Căsătorii

(depunere dosare căsătorie

și transcrieri căsătorii aprobate)

0759.990.326 - tel. 0759.993.136 - tel.

Program de lucru cu publicul: L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Nașteri 

(înregistrări nașteri, livrete

familie, transcrieri nașteri

aprobate)

0759.990.324 - tel

Program de lucru cu publicul: L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul Decese 

(înregistrări decese curente

și transcrieri decese aprobate)

0749.277.643 - tel. 0759.990.323 - tel.

Program de lucru cu publicul:

L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

 

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Serviciul schimbări nume pe

cale administrativă, rectificări,

înregistrări divorțuri în

străinătate

0759.993.139 - tel

Program de lucru cu publicul L-J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: stația pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigăzii Rutiere București din Str. Logofăt Udriște

Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție

021.319.27.70 - tel.

primiri/eliberări acte documente de identitate:

luni: 8.30-18.30,

marți-joi: 8.30-16.30,

vineri: 8.30-14.30

str. Matei Basarab nr. 32, corp C, incinta Liceului Matei Basarab

Biroul nr. 2 Secția 11 Poliție

021.327.20.50 - tel.

primiri/eliberări acte

documente de identitate:

luni, miercuri, joi:

8.30-16.30

marți: 8.30-18.30

vineri: 8.30-14.30

Calea Vitan nr. 43

Biroul nr. 3 Secția 12 Poliție

021.324.24.75 - tel.

primiri/eliberări acte

documente de identitate:

luni, marți, joi:

8.30-16.30

miercuri: 8.30-18.30

vineri: 8.30-14.30

 

Str. Ștefan Nicolau nr. 2

Biroul nr. 4 Secția 13 Poliție

021.345.00.60 - tel.

primiri/eliberări acte documente de identitate:

luni-mercuri:

8.30-16.30

joi: 8.30-18.30

vineri: 8.30-14.30

Al. Ciucea nr. 2

Biroul nr. 5 Secția 23 Poliție

021.256.06.30 - tel.

primiri/eliberări acte documente de identitate:

luni-vineri: 8.30-16.30

Str. Rodnei nr. 2

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3:

Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Carmen Duca

0372.126.100 - tel.

021.341.07.13 - tel.

0372.126.101 - fax

Website: www.dgaspc3.ro

E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:

L-J: 9.00-15.00

Str. Parfumului nr. 2-4 (sediul central)

 

Str. Parfumului nr. 2-4 si Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 (Registratură)

 

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 și str. Vasile Lucaciu nr. 34 (puncte de lucru)

 Creșa Potcoava

021.324.48.11- tel.

office@dgaspc3.ro

Str. Pictor Gh. Tăttărescu nr. 10

Creșa Trapezului

0372.126.100 - tel.

office@dgaspc3.ro

Activitate suspendată temporar conform HCLS 488/12.10.2017

Al. Prevederii nr. 6

Creșa Titan

021.340.33.64 - tel.

office@dgaspc3.ro

Al. Lunca Bradului nr. 1A

Creșa Ghiocelul

0729.330.319 - tel.

office@dgaspc3.ro

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14

Creșa Greierașul

0737.799.585 - tel.

office@dgaspc3.ro

Str. Marin Pazon nr. 2B

 

Direcția Generală de Salubritate Sector 3:

Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Dispecerat

0720.777.511;

0720.777.512;

0720.777.513;

0720.777.514;

0720.777.515;

Calea Vitan nr. 154-158

 

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti