Acte necesare - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acte necesare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

ELIBERĂRII PRIMULUI ACT DE IDENTITATE (14 ANI)

şi MINORI

-     CEREREA TIP;

-     DOCUMENTUL  CU  CARE  SE  FACE  DOVADA  SPAŢIULUI  DE  LOCUIT  (original  şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

 

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal, care va avea asupra sa actul de identitate în original.

În situaţia în care părinţii sau reprezentantul legal nu sunt titulari ai documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este absolut necesară prezenţa proprietarului cu actul de identitate în original.

Dacă hotărârea de încredinţare a minorului este emisă de o autoritate dintr-o altă ţară, aceasta este necesar să fie recunoscută de instanţele din România.

 

Art. 53, pct.(1) din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

 

Art. 28, pct.(1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; Art.1094 din Codul de Procedură Civilă.

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

EXPIRĂRII

-     CEREREA TIP;

-     DOCUMENTUL  CU  CARE  SE  FACE  DOVADA  SPAŢIULUI  DE  LOCUIT  (original  şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă, (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

STABILIRII REŞEDINŢEI PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

-     CEREREA TIP;

-     PAŞAPORTUL ROMÂNESC CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE VALABIL (original şi xerocopie după fila informatizată şi filele destinate vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);

-     DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie) şi/sau CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original şi xerocopie) eliberate de oficiile de stare civilă române;

-     HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     DOUĂ FOTOGRAFII ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

-     CONTRAVALOAREA C.I.P. ÎN SUMĂ DE 1 LEU.

 

Art. 74 din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind  evidenţa,  domiciliul, reşedinţa şi  actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI şi (sau) SCHIMBĂRII DE NUME

-     CEREREA TIP;

-     DOCUMENTUL  CU  CARE  SE  FACE  DOVADA  SPAŢIULUI  DE  LOCUIT  (original  şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICATE NAŞTERE MINORI (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul;

-     CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

 

IMPORTANT

 

Art. 28, pct.(1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Art. 60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

PIERDERII, FURTULUI,

DETERIORĂRII sau DISTRUGERII

-     CEREREA TIP;

-     DOCUMENTUL  CU  CARE  SE  FACE  DOVADA  SPAŢIULUI  DE  LOCUIT  (original  şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE  SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul:

-     CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele de mai sus, precum şi următoarele:

  1. a) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  2. b) un document  emis  de  instituţii  sau  autorităţi  publice-paşaport,  permis  de  conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar sau diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie recentă, în original şi xeroc
  3. c) actul de identitate în cazul deterioră

 

Art. 65, lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

 

CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

-     CEREREA TIP;

-     TREI FOTOGRAFII MĂRIMEA ¾ cm AVÂND LA BAZĂ O BANDĂ ALBĂ DE 7 mm;

-     CONTRAVALOAREA C.I.P. ÎN SUMĂ DE 1 LEU;

-     DOCUMENTELE   PE   CARE   LE   POATE   PREZENTA  PENTRU  A  FACE   DOVADA

NUMELUI, STĂRII CIVILE, CETĂŢENIEI ROMÂNE, A ADRESEI DE DOMICILIU.

 

Art. 72 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa,

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

-     CEREREA TIP;

-     DOCUMENTUL  CU  CARE  SE  FACE  DOVADA  SPAŢIULUI  DE  LOCUIT  (original  şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie);

-     CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE  SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-     CERTIFICATE NAŞTERE MINORI (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul;

-     PAŞAPORTUL ROMÂNESC VALABIL SAU EXPIRAT (original şi xerocopie);

-     ACTUL   DE   IDENTITATE   şi/sau   PAŞAPORTUL   ELIBERATE   DE   AUTORITĂŢILE STRĂINE (original şi xerocopie);

-     CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

 

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române,  iar  pentru  hotărârile  judecătoreşti  privind  statutul  civil  al  titularului  pronunţate  în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Art. 61 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A:

 

DOBÂNDIRII / REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

-     CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

-     CERTIFICATUL DE CETĂȚENIE ROMÂNĂ ELIBERAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ORI DE MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE ALE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE (original și două copii) În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Autoritatea Națională pentru Cetățenie

-     CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DE NAȘTERE ȘI DE CĂSĂTORIE, DACĂ ESTE CAZUL, PRECUM ȘI CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SĂI CU VÂRSTA MAI MICA DE 14 ANI, CARE DOBÂNDESC CETĂȚENIA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII (original și copie) - certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române

-     DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (original și copie)

-     UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE, CU CARE SOLICITANTUL POATE FACE DOVADA IDENTITĂȚII, RESPECTIV PAȘAPORT, PERMIS DE CONDUCERE SAU ACT DE IDENTITATE STRĂIN (original și copie)

-     CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE, 7 LEI, CARE SE ACHITĂ LA GHIȘEU

-     La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de inspectoratul general pentru imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetățenie română eliberat de autoritatea națională pentru cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei în străinătate.

 

 

Art. 56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D nr. 3403871/28.06.2012

Documente utile

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti