Dosar ANL - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Dosar ANL

Acte necesare pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineret în vederea închirierii

 

- cerere tip;

- B.I./C.I. - soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani - original + fotocopie;

- certificat de naștere - soț, soție şi copii - original + fotocopie;

- certificat de căsătorie - original + fotocopie şi/sau Hotărâre Judecătorească de divorţ + Partaj (dacă este cazul) - original + fotocopie;

- actul casei (caselor) care constituie domiciliul în B.I./C.I. (în care să fie specificată suprafaţa locuibilă, după caz - schița casei) - original + fotocopie;

- diplomă de studii a ultimei școli absolvite - original + fotocopie (pentru titularul cererii);

- declaraţie notarială (comună soţ-soţie) din care să reiasă:

  • starea civilă;
  • că nu dețineți şi nu ați deținut o altă locuință în proprietate şi/sau nu sunteți beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care vă desfășurați activitatea, în municipiul București;
  • numărul persoanelor cu care gospodăriți şi adresa unde locuiți;
  • veniturile declarate sunt unicele venituri realizate;

- adeverințe privind venitul brut lunar, taloane de pensie de orice fel, indemnizații sau alocații de stat, adeverințe de ajutor social sau alte prestații financiare pentru toți membrii familiei care beneficiază de aceste venituri (din adeverința titularului de dosar va trebui să rezulte că solicitantul își desfășoară activitatea în municipiul București, iar angajatorul are  sediul social pe raza acestei localități);

- copie conform cu originalul a contractului de munca pentru titularul cererii;

- dosar cu șină de încopciat

 

Date de contact:

Actele se depun la Compartimentul Fond Imobiliar din şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”)

Tel. 021.341.07.05

Program de lucru: L-V: 9.30-12.30

 

Dosar ANL

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti