Alocatii si ajutoare sociale - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAlocatii si ajutoare sociale

Alocatii si ajutoare sociale

Indemnizații pentru creșterea copilului (copil / părinte cu handicap)

Indemnizațiile pentru creșterea copilului (copil / părinte cu handicap) se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-37.

 

 1. Cine poate beneficia?

 

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați
 • Persoana care a fost numită tutore
 • Alte situații

 

 1. b) De ce poate beneficia?

 

 • Stimulent de inserție pentru copilul cu dizabilitate având vârsta cuprinsă între 0-4 ani, în valoare de 616 lei

 

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani, în valoare de 1233 de lei
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în valoare de 555 de lei
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, în valoare de 432 lei
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului cu handicap până la 3 ani, în valoare de 432 de lei
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, în valoare de 185 de lei
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani, în valoare de 555 de lei
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani, în valoare de 185 de lei
 • Sprijin pentru persoanele care au în întreținere un copil cu dizabilitate și optează pentru program redus de lucru la 4 ore, conform art. 32 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010, în valoare de 616 lei

 

 1. c) Acte necesare (copie și original):  

 

Obligatorii pentru toate situațiile (acte în copii + originale):

 

 • acte de identitate ale părinților
 • certificatul de naștere al copilului
 • certificatul de căsătorie
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap
 • dosar cu șină

 

După caz:

 

 • acte doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică
 • adeverință / decizie de suspendare a activității, eliberată de angajator
 • adeverință eliberată de Administrația Financiară
 • extras de cont în original cu semnătura și ștampila băncii pe numele titularului (dacă se dorește plata în cont)
 • alte acte.

 

Plata este asigurată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

 

 1. d) Tipizate:Adeverință indemnizație creștere copil

 

 1. e) Unde se depun dosarele?

 

Adresa: bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19

Program de lucru cu publicul:

             Luni - Joi: 09.00 - 15.00

 

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție - se acordă în conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu modificările și completările ulterioare.

 

Indemnizația pentru creșterea copilului

 

 1. a) Cine poate beneficia?

 

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați
 • Persoana care a fost numită tutore
 • Alte situații.

 

 1. b) De ce poate beneficia?

 

 • Cuantum indemnizație:
  - conform OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) - 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului (min. 1233 lei)
 • Cuantum stimulent de inserție:
  - conform OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 3 ani (4 ani pentru copiii cu handicap) - 616 lei

 

 1. c) Acte necesare pentru acordarea indemnizației:  


Obligatoriu:
    -    cerere tip
    -    adeverință tip eliberată de angajator
    -    decizia de suspendare a activității conform art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de la locul de muncă)
    -    certificatul de naștere al copilului (copie și original)
    -    acte de identitate ale părinților (copie și original)
    -    certificatul de căsătorie (copie şi original)
    -    extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont)
    -    dosar cu şină

După caz (acte în copie + originale):
    -    livretul de familie
    -    acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
    -    acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
    -    certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
    -    extras de cont pe numele reprezentantului legal
    -    alte acte

 

IMPORTANT!

Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 1 martie 2012, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APISMB cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

Acte necesare în cazul veniturilor realizate din activităţi independente:

Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul anterior
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul naşterii copilului
 • Rezoluţia de la Camera de Comerţ privind suspendarea activităţii
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de Administraţia Financiară
 • Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la CASMB sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate, după caz
 • Declaraţia celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul

Venituri obţinute din drepturi de autor

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul anterior nașterii copilului
 • Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile şi tabel explicit cu: Venitul brut pe fiecare lună; Contribuţiile sociale reţinute (CAS, şomaj, etc.); Impozitul reţinut (16% sau 10%) - se menţionează atât procentul reţinut, cât şi valoarea acestuia; Venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului
 • Contractul pe drepturi de autor (copie şi original)
 • Dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc.)
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară
 • Declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate (după caz)

 Venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul anterior nașterii copilului
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul în curs
 • Dovada întreruperii activităţii (adeverinţă eliberată de barou/ instituţia competentă)
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară
 • Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la CASMB de la Casa de Asigurări a Avocaţilor sau de la OPSNAJ sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (când nu a beneficiat)

 

Stimulentul de inserție

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție:
    -    acte de identitate ale părinților (copie și original)
    -    certificat de naștere al copilului (copie și original)
    -    certificat de căsătorie (copie și original)
    -    adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada de ICC
    -    dovada  reluării  activității (decizie, ordin, act adițional)
    -    cerere tip
    -    extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
    -    dosar cu șină

 

IMPORTANT!

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi de indemnizaţia lunară până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

Reluarea activităţii se anunţă la sediul DGASPC Sector 3 în maxim 15 zile lucrătoare de la această dată, printr-o declaraţie scrisă însoţită de copii ale actului de identitate și certificatul de naștere al copilului, conform modelului anexat.

 

Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:


Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată; 
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; 
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; 
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c); 
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza Sectorului 3.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie pentru creşterea copilului, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăți şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

 1. d) Unde se depun dosarele?
 • Adresa: bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

            Luni-Joi : 09.00 -15.00

 

 1. e) Tipizate:
      -    Cerere indemnizație și stimulent
      -    Adeverință indemnizație pentru creșterea copilului
      -    Adeverință angajator reluare activitate stimulent
    -    Declarația celuilalt părinte

    -    Declarație de reluare a activității

 

Adresa Agenţiei pentru Plăți şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti

Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1 (zona Magazinul Muzica);
Tel.: 0766498547 – indemnizații / stimulente

        0785239253 - alocații de stat

 E-mail:apismb@mmanpis.ro

Serviciul Relații cu Publicul Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială

bd.Gheorghe Magheru nr.7, sector 1

Program: luni,marți, joi: 09.00-15.30

     miercuri:09.00-18.00

     vineri 09.00-13.30

 

IMPORTANT!

 

Conform adresei Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București nr.11766/10.02.2016, vă comunicăm că începând cu data de 12.02.2016, adeverința cu stagiul de cotizare nu mai este obligatorie la depunerea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare

 

Alocaţii de stat pentru copii

Alocaţiile de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii 61/1993 cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la terminarea acestora fără întrerupere.

 

 1. b) De ce poate beneficia?


Cuantum alocație:

 • 200 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani  
 • 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani
 • 200 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani

 

 1. c) Acte necesare:
      -    cerere tip
      -    acte de identitate ale părinților (copie și original)
      -    certificatul de naștere al copilului (copie și original)
      -    certificatul de căsătorie (copie și original)
      -    dosar cu șină
      -    extras de cont în original cu semnatură și ștampila băncii pe numele titularului alocației (dacă se dorește plata în cont)


După caz (acte în copie+originale):
    -    livretul de familie
    -    hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț
    -    hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției
    -    hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției
    -    actul de deces al unuia dintre părinți
    -    certificatul de încadrare al copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
    -    alte situații.

 

 1. d) Acte necesare in vederea obținerii alocației de stat pentru cetațenii din Republica Moldova:

 

 • actele de identitate ale părinților (original și copie)
 • certificatul de naștere al copilului (original și copie)
 • certificatul de căsătorie (original și copie)
 • adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova pentru ambii părinți
 • dovada obținerii cetățeniei române (original și copie)
 • dosar cu șină
 • extras de cont în original, cu semnătura și ștampila băncii

Dosarul în vederea obținerii alocației de stat pentru copii pentru solicitanții care au sau au avut calitatea de lucrător migrant și cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2014 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2014, va cuprinde Cererea pentru acordarea alocatiei de stat (anexa nr. 1 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 52/2011, punctele C3 și D2) și documentele justificative, inclusiv cele care să ateste adresa, precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru.

 

La depunerea cererii, solicitantul trebuie să declare dacă părinții copilului au lucrat anterior depunerii cererii în alt stat membru sau dacă lucrează în prezent, conform Declarației atașate.

 

Acte necesare:

 • Codurile de identificare /asigurare din țara rezidentă
 • Certificare negativă / (non)existența valorilor (ne)încasate privind alocația familială

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, precum şi soluţionarea cererilor sunt efectuate de AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. Serviciul Prevenire, Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare,verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 3.

 

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţia de creştere pentru copil, la alocaţia de stat pentru copil, respectiv la stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăți și Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

Informaţii utile cu privire la stabilirea şi plata alocaţiei de stat:

 

 • Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun la DGASPC Sector 3, doar dacă reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Sectorului 3
 • DGASPC transmite lunar Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui tabel centralizator
 • Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv al Agenţiei
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
 • În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copil, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti 
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copil încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
 • Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agenţie o cerere în acest sens
 • Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor la alocaţia de stat pentru copil, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia
 • În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, modificarea.

 

Tipizate: Cerere alocație de stat

 

Unde se depun dosarele?

 

 • Adresa: bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:
  Luni-Joi: 09.00 -15.00

 

Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti


Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1 (zona Magazinul Muzica)
Tel: 021.316.84.15
E-mail:apsmb@prestatiiisociale.ro
Site web: www.bucuresti.prestatiisociale.ro

 

Venit minim garantat

Ajutoare sociale acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a Sectorului 3  
 1. b) De ce poate beneficia:

Nivelul lunar prevăzut de legislația în vigoare:

1 PERSOANĂ…………………………………………142 LEI

2 PERSOANE…………………………………………255 LEI

3 PERSOANE…………………………………………357 LEI

4 PERSOANE…………………………………………442 LEI

5 PERSOANE…………………………………………527 LEI

6 PERSOANE…………………………………………564 LEI

7 PERSOANE…………………………………………601 LEI

8 PERSOANE…………………………………………638 LEI

9 PERSOANE…………………………………………675 LEI

10 PERSOANE………………………………………..712 LEI

11 PERSOANE………………………………………..749 LEI

12 PERSOANE………………………………………..786 LEI


 1. c) Acte necesare:  
 • Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
 • Documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi
 • Livretul de familie
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani
 • Certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial
 • Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • Adeverinţă eliberată de ALOFM
 • Adeverinţă de elev sau student
 • Talon orice tip de pensie
 • Talon de şomaj
 • Talon de orice tip de indemnizaţie
 • Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani
 • Certificat fiscal eliberat de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani
 • Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei
 • Certificat de invaliditate / persoană cu handicap
 • Carte de muncă
 • Acte de studii
 • Act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local). În cazul unei persoane declarate inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă
 • Adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasa dacă deţine sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi.
 1. d) Tipizate:Cerere ajutor social

 

 1. e) Unde se depun dosarele:
 • Adresa: 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19

             e-mail: office@dgaspc3.ro

 • Program de lucru cu publicul:

             Luni-Joi: 09.00 - 15.00

 

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

 

Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

 

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani

 

 1. b) De ce poate beneficia?

 

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la de 200 lei:

- 82 de lei pentru familia cu un copil
- 164 de lei pentru familia cu doi copii
- 246 de lei pentru familia cu trei copii
- 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 și 530 de lei:

- 75 de lei pentru familia cu un copil
- 150 de lei pentru familia cu doi copii
- 225 de lei pentru familia cu trei copii
- 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu doi copii
- 321 de lei pentru familia cu trei copii
- 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 și 530 de lei :

- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu doi copii
- 306 lei pentru familia cu trei copii
- 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

 

 1. c) Acte necesare (copie și original):

 

 • Actele de identitate ale membrilor familiei
 • Certificate de naștere, în cazul minorilor
 • Livret de familie actualizat la Starea Civilă
 • Certificat de căsătorie / Hotărâre de divorț / Certificat de deces  
 • Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate / dispărute
 • Hotărâre de încuviințare a adopției / încredințare / plasament familial
 • Decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgență
 • Dispoziția Primarului privind instituirea tutelei
 • Act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore (tutore /curator)
 • Hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii
 • Adeverință eliberată de Oficiul Forței de Muncă
 • Adeverință de elev / student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și de promovare și condiția de a nu înregistra absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare 
 • Talon de orice tip de pensie
 • Talon de alocație de stat / plasament
 • Talon de orice tip de indemnizație / stimulent
 • Talon de șomaj
 • Adeverință de orice tip de venit de la Administrația Financiară  pentru persoanele peste 18 ani
 • Certificat fiscal de la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani
 • Adeverință cu venitul net / lună și cu mențiunea de bonuri de masă și valoarea acestora
 • Certificat de invaliditate/ persoană cu handicap
 • Certificat medical de Constatare a Capacității de Muncă
 • Decizie de pensionare (după caz)

 

 1. d) Tipizate:Cerere alocația de susținere a familiei

 

 1. e) Unde se depun dosarele?
 • Adresa: bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19

             e-mail: office@dgaspc3.ro

 • Program de lucru cu publicul:

             Luni-Joi: 09.00 - 15.00

 

Ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare).  

 

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 

 1. b) De ce poate beneficia:
 • Ajutor financiar, reprezentand o parte din cheltuielile de înmormântarea

 

 1. c) Acte necesare:  

 

 • cerere;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de deces;
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare

 

 1. d) Unde se depun dosarele:

 

 • Adresa: bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19,
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

           Luni-Joi: 09.00 - 15.00

 

Ajutoare sociale comunitare și de urgență

Ajutoarele sociale comunitare și de urgență se acordă o singură dată pe an, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 336/ 15.12.2016.    

  

 1. a) Cine poate beneficia?
             

Persoanele singure sau familiile aflate în situaţie de criză, dar şi cele aflate în situaţii de necesitate în urma unor calamităţi naturale, incendii sau accidente, care au domiciliul stabilit legal pe raza sectorului 3, precum şi  persoanele / familiile al căror venit efectiv este mai mic decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) prevăzut de Legea nr. 292/2011 (500 de lei).

Ajutorul social comunitar se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Ajutorul social comunitar poate fi acordat persoanelor fără loc de munca, dar care au capacitate de muncă, numai în condițiile în care acestea sunt luate în evidența Agenției pentru Ocuparea Forțelor de Muncă și nu au refuzat un loc de muncă. În situația în care din aceeași familie fac parte mai mulți adulți, fiecare dintre aceștia trebuie să îndeplinească această condiție. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă, trebuie sa presteze un număr de ore de munca în folosul comunității calculate în raport cu valoarea ajutorului primit, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii care solicită decontarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale și intervenții chirurgicale și beneficiarii de ajutoare de urgență acordate persoanelor și familiilor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii sau accidente. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar.

Beneficiarii de tichete sociale pentru alimente vor presta un număr de 54 ore de muncă în folosul comunității, iar beneficiarii de tichete sociale pentru medicamente 40 de ore.

În situația în care nu se efectuează aceste ore de muncă în folosul comunității, se va iniția procedura de recuperare a valorii primite.

 

 1. b) De ce poate beneficia:

 

 • Decontarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale și intervenții chirurgicale;
  • pentru cazurile în care Casa de Asigurări nu asigură în totalitate suma necesară procurării acestora, DGASPC va acoperi diferența.
  • pentru cazurile în care Casa de Asigurari nu suportă nicio cotă parte din costul acestora, suma necesară va fi acoperită integral sau parțial prin ajutor financiar
 • Acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea de alimente în valoare de 400 de lei
 • Acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea de medicamente în valoare de 300 de lei
 • Ajutoare sociale comunitare acordate persoanelor /familiilor aflate în dificultate în vederea decontării parțiale / totale a restanțelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (restanțele nu se pot întinde pe o perioadă mai mare de un an, prin decontare parțială se înțelege o decontare de maxim 70% din cuantumul restanțelor, decontarea restanțelor va fi de 100% pentru situații excepționale, respectiv în cazul persoanelor grav bolnave și care au venituri reduse)
 • Ajutoare sociale comunitare pentru plata chiriei acordate în vederea reintegrării sociale, persoanelor sau familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea DGASPC Sector 3 (centre pentru persoane cu dizabilități, centre pentru persoane vârstnice, centre pentru persoane fără adăpost, centre / apartamente pentru tinerii din sistemul de protecție a copilului) pe o perioadă de 1-24 luni, valoarea ajutorului pentru plata chiriei nu poate depăși suma de 1000 lei/lună și va fi plătită direct locatorului, anticipat sau fracționat, în baza contractului de închiriere.
 • Ajutoare sociale comunitare care constau în suportarea costurilor legate de închirierea unei locuințe pentru o perioadă de 1-24 luni, în vederea depășirii situației de criză, acordate persoanelor sau familiilor evacuate din case naționalizate, care au venituri reduse și care au depus cerere pentru acordarea ajutorului social comunitar în termen de maxim 90 zile de la data evacuării, au domiciliul stabil pe raza Sectorului 3 și pot face dovada evacuării din imobilul naționalizat.
 • Ajutoare de urgență acordate persoanelor și familiilor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii sau accidente, se pot acorda celor care au domiciliul pe raza Sectorului 3, o singură dată pe an, persoanelor sau familiilor cu un venit net lunar/membru de familie mai mic decât de patru ori valoarea indicatorului social de referință.

 

 1. c)  Acte necesare:  

 

 • Acte de identitate ale persoanei / membrilor de familie
 • Certificate de naştere pentru copii
 • Certificat de căsătorie / Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ /Certificat de deces soţ/soţie
 • Hotărâre definitivă de încredinţare a minorilor şi/sau stabilire pensie alimentară
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • Adeverinţa de salariu din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară şi dacă beneficiază de tichete de masă (nr. şi valoarea acestora)
 • Talon de pensie / şomaj
 • Talon orice tip de îndemnizaţie
 • Talon alocaţie de stat
 • Adeverinţă de elev din care să reiasă dacă elevul beneficiază de bursă socială / bani de liceu
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Decizia de pensionare
 • Declaraţie pe propria răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 • Adeverinţa eliberată de OFM pentru persoanele care nu realizează venituri, din care să reiasă că sunt luate în evidenţă că persoana aflată  în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat în mod nejustificat un loc de muncă
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani
 • Certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani
 • Acte medicale / reţete medicale recente
 • Dovada plăţii întreţinerii
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea apt de muncă / Decizia asupra capacității de muncă pentru persoanele inapte de muncă, eliberată de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă
 • În cazul ajutoarelor de urgenţă acordate pentru situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii sau accidente dosarul va fi completat şi cu următoarele acte:
 1. proces -verbal încheiat de autoritatea competentă să constate starea de fapt a producerii calamităţii, incendiului sau accidentului
 2. declaraţia notarială a solicitantului prin care declară că locuinţa nu este asigurată şi nici nu a primit alte ajutoare
 3. justificarea stării de necesitate (să nu deţină o altă locuinţă în proprietate)
 4. expertiză tehnică efectuată de un expert autorizat care să constate cuantumul pagubei suferite de o locuinţă
 5. actul de proprietate al locuinţei.
 6. Orice alte acte necesare soluționării cazului.

Plata ajutorului de urgenţă se efectuează prin casieria instituţiei.

 

 1. d) Unde se depun dosarele:
 • Adresa: bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, etaj 2, camera 19
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

             Luni - Joi: 09.00 - 15.00

Formulare - alocatii si ajutoare sociale

Acte necesare - alocatii si ajutoare sociale

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti