Directii si Servicii - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PrimarieDirectii si Servicii

Directii si Servicii

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

Viceprimar

Elena Petrescu

 021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius-Edward-Adrian Circa

021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

Secretar

Marius Mihăiță

021.318.03.23-28 int. 107

Calea Dudești nr. 191

Arhitect şef

Robert Mihai Bașca

021.318.03.23-28

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Asistență Legislativă

Florentina Neacșu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.107

Calea Dudești nr. 191

Biroul Relații Consiliul Local

Camelia Cojanu

Șef birou

021.318.03.13, 021.318.03.23-28 int.145

consiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Evidență Electorală

021.318.03.37

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409

electoral@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Mihaela Anghel

Șef serviciu

021.318.03.23-28

asistenta.tehnica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Spații Comerciale

021.341.08.43

spatiicomerciale@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Autoritate Tutelară

Mugur Mihai Marin

Șef serviciu

021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116

tutelara@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA COMUNICARE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Comunicare

Adrian Dănuț David

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 110

comunicare@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Servicul Consiliere și Îndrumare

Roxana Cristina Voin

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.127 021.318.03.32

021.98.54 (L-J 08:30-16:30, V 08:30-14:00)

relatiipublice@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Presă

021.318.03.23-28 int. 110

presa@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Centre de Informare pentru Cetățeni

centreinfo@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Promovare Instituțională

Bogdan Cotigă

Șef Serviciu

promovare@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Învățământ Cultură

Mioara Matei

Director executiv

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Cultură, Sport și Tineret

Barbu Hriscu Cosmin

Șef serviciu

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director Executiv Adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unități Învățământ

Eugenia Gina Ionescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Angelica Daniela Radu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Nicoleta Ioana Petrache

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Manager Public

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Andreea Ciripan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Implementarea Proiectelor

Bianca Alexandra Tudor

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Buzduga Wan Pompiliu Ioan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru Munteanu

Director executiv

021.340.40.11/021.341.07.11

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Management Informațional

Oana Maria Mehedinteanu

Sef Serviciu

 

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Informatică

George Radu

Șef serviciu

021.318.03.06

021.318.03.23-28 - int. 203

informatica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Prelucrare Documentatie 

Ion Lupu

Sef Serviciu

 

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Digitalizare și Arhivare

Gabriela

Floricica Radu 

Sef Serviciu 

 

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Biroul Administrare Piețe

Aura Oprea

Șef birou

021.340.40.11 / 021.341.07.11

adm.piete@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrativ

Dan Comănescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11

administrativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Biroul Ridicări Auto

021.9543 – Dispecerat Direcției Generale de Poliție Locală

ridicari.auto@primarie3.ro

Str. Releului nr. 4

Compartimentul Secretariat și Protocol

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Juridică

Roxana Mariana Cîrstea

Director executiv

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Litigii Fiscale

Irina Elena Iftimie

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 199

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.340.40.11/021.341.07.11 int. 314

proprietari@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director Executiv Adjunct

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Fond Imobiliar

021.341.07.05, 021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 312, 315

spatiulocativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartiment Proceduri Prealabile

021.318.03.23-28 int. 142, 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Juridic Contencios Administrativ

Liliana Predilă

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Organizare Resurse Umane

Eugenia Demeter

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 241

resurseumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Managementul Carierei

Ioana Alina David

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 241

resurseumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Aurelia Șerban

Șef birou

021.340.07.02

protectiamuncii@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.130

021.318.03.23-28 int.111

021.318.03.23-28 int. 222

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Buget ALOP

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 218, 237

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Financiar Execuție Bugetară

Lenuța Anina Alunaru

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

021.318.03.23-28 int. 252

financiar@primarie3.ro

 

Calea Dudești nr. 191

Biroul C.F.P.

Gheorghe Șerban

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

Calea Dudești nr. 191

Biroul Contabilitate

Răzvan Pârvu

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 201

contabilitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Investiții și Achiziții

Irina Gina Soroceanu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 214

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Procedurii de Achiziții

Coralia Georgiana Filip

Șef serviciu

tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205

fax 021.318.03.36

proceduriachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Centralizare și Verificare Documentații Tehnice

Maria Drăghici

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 154

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Marius Popescu

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.119

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii

Ovidiu Cosmin Țărigrădeanu

Șef serviciu

021.318.03.33, 021.318.03.23-28 int.119

Calea Dudești nr. 191

 

ARHITECT ȘEF

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

 

Basca Robert Mihai

Arhitect Șef

021.318.03.23-28

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Georgescu Alina

Șef Serviciu

021.318.03.23-28 int. 190

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Documentații de Urbanism

021.318.03.23-28 int.122, 123

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Publicitate Urbană

021.318.03.23-28 int. 117

publicitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Manea Florin 

Director Executiv

  domeniu.public@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri

Constantinescu Stefania

Șef Serviciu

  stefania.constantinescu@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Întreținere și Reparații Străzi

Radu Costin Tonciu

Șef Serviciu

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Recondiționări alei și Parcări

Ștefan Mihai Georgescu

Șef Serviciu

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Mecanizare

Gheorghe Pătru

Șef Serviciu

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

 

DIRECȚIA IRIGAȚII, REABILITARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

Director

Ștefan Daniel Pirpiliu

Șef Serviciu

 

 

Serviciul Irigații

Mircea Ionuț Dumitrescu

Șef Serviciu

 

 

Serviciul Reabilitare și Întreținere Spații Verzi

Săndel Diaconu

Șef Serviciu

 

 

 

SERVICIUL CONTROL INTERN

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Control Intern

Marta Cepăreanu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Compartiment Guvernanță Corporativă

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Compartiment Situații de Urgență

situatii.urgenta@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Audit Public

Adriana Mădălina Gradu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.01 - int. 408

audit@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

SERVICIUL FOND FUNCIAR

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Fond Funciar

021.326.04.31, 021.318.03.23-28 - int.137

fondfunciar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

 DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Servicii Publice

Raluca

BĂRGĂUNAȘ

Director Adjunct

 

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement

Vicențiu Constantin PETRE

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 406

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement

Soare Florentina

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 406

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Eugenia OANCEA

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 103 / 402 / 404

021/3410711

021/3410702

Adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Utilități Publice si Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS)

Nicoleta CÂMPEAN

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 400

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Adrian Bratu

Director general

031.434.4982 - int. 101

021.340.07.51 - Fax Secretariat

adrian.bratu@primarie3.ro

secretariat@politielocala3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Alexandru Medrea

Director general adjunct

031.434.49.82 int. 101

fax 021.340.07.51

directoradj@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

  

 

DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL

Serviciul Sinteză Operativă

Mădălina Ileana Mirea

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

sinteza.operativa@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Evidență Contravenții

Mădălin Căsuță

Șef birou

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

evidenta.contraventii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Logistică

Ștefan Răzvan Graur

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 132

031.434.4981

021.340.0751 - Fax

logistica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Dispecerat Operațional

Daniela Ruxandra Gîțoi

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Autorizare Comericală

Georgeta Rădoi

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 110

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

autorizare.comerciala@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Monitorizare Instituții Publice

Daniela Ioniță

Șef birou

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

monitorizare.institutii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartimentul Pază Obiective

031.430.3330 - int. 112

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

paza.obiective@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Biroul Circulatie pe Drumurile Publice

Negoiță Daniel

Șef Birou

031.430.3330 - int. 134

circulatie@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

  

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI CONTROL 

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Amalia Eugenia Ciulinaru

Director Executiv

031.430.33.30 int.105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-J: 8.30-10.30; 15.00-16.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Disciplina in Construcții

Ioan Tripa

Șef serviciu

031.430.33.30 int.105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-J: 8.30-10.30; 15.00-16.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Zona 1

Romică Bratosin

Șef Serviciu

021.9543

031.430.3330 - int. 133

021.9543 program non-stop

 dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 1

Chiosea Marin

Șef Birou

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 2

Carmen Elisabeta Iulia Orodel

Șef Birou

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Zona 2

Mirela Hohriac

Șef Serviciu

021.9543

031.430.3330 - int. 133

021.9543 program non-stop

 dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 3

Marius Alexandru Jalbă

Șef Birou

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 4

Gheorghe Petrică

Șef Birou

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Petre Iulian Ilie

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Audiențe: Joi: 9.00-11.00

Str. Sfânta Vineri nr. 32 (sediul central)

Director general adjunct

Monica Ileana Costea

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice I

021.327.51.45 - tel.

0749.246.598 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice

021.327.51.45 - tel.

0749.213.820 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Inspecție Fiscală

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Administrare Fluxuri Electronice de Gestiune Fiscală, Plăți Electronice și Declarații On-line   

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Consiliere Fiscală și Strategii de Dezvoltare a Calității

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Calea Dudești nr. 191 str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.324.71.95 - tel.

0749.235.209 - tel. contact contribuabili

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Juridice

021.324.72.52 - tel.

021.327.51.44 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice I

021.324.45.01 - tel. 

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice II

021.324.71.94 - tel.

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Insolvență, Falimente și Stări Speciale PF și PJ

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Gestiune Monitorizare Venituri

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Informare Debite și Conformare Voluntară la Plată

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Analiză, Selectare, Introducere și Comunicare Amenzi

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Administrare Dosare Fiscale și Comunicare Informații Fiscale

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Monitorizarea Relației cu Contribuabilii și Cooperare Interinstituțională

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti